Tankefeltteknikker

Hva er tankefeltteknikker?

Tankefeltteknikker (TFT) er en terapiform som kombinerer avanserte spørreteknikker med Østens kunnskap om kroppens energibaner (meridianer). I akupunktur punkterer man punktene med nåler, i akupressur presser man mot de samme punktene med vedvarende trykk, mens man i TFT bruker lett fingerbanking. Den fysiske stimuleringen er altså en variant av akupressur. Det antas at alle hendelser i livet som fører til spenningstilstander, kan være opphav til følelsesmessige problemer. For å behandle disse, som for eksempel angst, uro, sorg, traumer og smerter som for eksempel hodepine, må man avdekke og aktivere den problematiske følelsen, for deretter å stimulere bestemte punkter i bestemte rekkefølger. Selve behandlingen er altså stimuleringen av energisystemet mens en uønsket følelse er aktiv. Dette fører til, ifølge pasientene, at den uønskede følelsen dempes i intensitet eller fjernes. Stimuleringen av energipunktene antas å sette i gang et indre reparasjonssystem for uønskede følelser. Disse følelsene kan være irrasjonelle i seg selv (eks. fobier) eller irrasjonelle i sin intensitet (eks. sterk angst flere tiår etter en traumatisk hendelse).

TFT er også en selvhjelpsmetode eller et mestringsverktøy, og vi vektlegger betydningen av at man selv lærer de korrekte metodene for behandling, til selvhjelp utenom behandlingstimene når problematiske følelser oppstår. TFT er til hjelp mot de ubehagelige følelsene som livet gir, ikke en vaksine mot livet. Dersom omgivelsene eller miljøet du er i er forferdelige, vil vonde følelser kunne komme tilbake.

TFT tar ikke bort evnen til å føle.

Viderutvikling av Tankefeltterapi

Mats Uldal har videreutviklet den opprinnelige Tankefeltterapi som ble oppdaget/utviklet av psykolog Roger Callahan. Denne videreutviklingen kalles Tankefeltteknikker. Internasjonalt er navnet Neuro Tapping Techniques. Tankefeltteknikker baseres hovedsakelig på forenklet bruk av algoritmer samt bruk av avanserte spørreteknikker. Dette er mer effektivt for å kunne avdekke fundamentale følelsesmessige årsaker til det aktuelle problemet.

Historien om TFT

Dr. Roger Callahan (1925-2013)

Det hele startet i 1980 da Dr. Roger Callahan prøvde å hjelpe sin klient Mary gjennom å kombinere samtaleterapi og de kunnskapene han hadde fått fra en utdanning i meridianlære og kinesiologi. Mary hadde ekstrem vannskrekk, bare tanken på vann gav henne angst og vondt i magen.

Ettersom Mary fikk vondt i magen ved tanken på vann og Dr. Callahan visste at et punkt på magemeridianen ligger rett under øyet, prøvde han å banke lett på dette punktet, mens Mary snakket om sine følelser.  Plutselig sa hun ”It’s gone”. Deretter gikk hun mot Dr. Callahans svømmebasseng og kjente på vannet. Helt uten redsel eller det vanlige ubehaget i magen. Siden den dagen har Mary vært helt fri fra sin vannskrekk og har heller ikke hatt behov for å gjenta behandlingen. Dette har hun siden bekreftet mange ganger, bl.a. i intervju med Oprah Winfrey.

Hendelsen medførte at Dr. Callahan begynte å studere om flere punkter på meridianene kunne gi lignende resultat. Dette var starten på utviklingen av det vi i dag kjenner som tankefeltterapi.

Mats Uldal innførte tankefeltterapi til Norge i 1997

Han har utdannet flere tusen terapeuter i 10 land og er den mest erfarne instruktøren i Europa. De senere år har han videreutviklet tankefeltterapi ved å tilføre flere teknikker som øker metodens effekt. Vi kaller den forbedrede metoden Tankefeltteknikker (Neuro Tapping Techniques).

Tankefeltteknikker er en metode som kombinerer Østens kunnskap om energibaner med avanserte spørreteknikker.

TFT er vår tids kanskje mest kraftfulle verktøy ved behandling av følelsesmessige problemer, smerter og spenningstilstander. Metoden kan benyttes på en rekke andre områder som lese- og skrivevansker, avhengighet, spiseproblematikk, dårlig selvfølelse m.m.

Metoden brukes stadig oftere til prestasjonsforbedring i toppidrett, kultur og næringsliv.

“En revolusjonerende, komplementær metode vedfølelsesmessige problemerinklusive smerter ogspenningstilstander og for personlig utvikling.”